Welkom bij het Jeugdhuis


Welkom

Wijchen is een gemeente met ruim 40.000 inwoners waarvan er 32.000 in de kern wonen. Naast deze kern behoren bij de gemeente Wijchen de dorpen: Alverna; Balgoy; Niftrik; Batenburg; Hernen; Leur en Bergharen. Wijchen ligt in het oude landschap van Tweestromenland tussen Maas en Waal. Van oorsprong is Wijchen een agrarische gemeente, maar heeft nu een veelzijdig karakter. Nu is Wijchen een gemeente waar verleden en toekomst elkaar ontmoeten en samen voor een aangenaam leefklimaat zorgen.

Woezik is een voormalig dorp en thans een woonwijk in de gemeente Wijchen, in de Nederlandse provincie Gelderland. Het ligt tegen het noordelijke deel van de kern Wijchen; tegen de autosnelweg A326 aan. In Woezik staat nog de oude dorpskerk, vernoemd naar Sint-Paschalis Baylon.

De naam van het dorp werd voorheen gespeld als Woezikrot en Woeziksrot.

Historie

Stichting Jeugdbelangen is opgericht in april 1964. Het doel van de Stichting is het op velerlei manieren behartigen en steunen van de  jeugd- en sportvereniging en het beheer van het Jeugdhuis.

In het eerste jaar van de Stichting werd voor ieder jeugdlid van de aangesloten verenigingen fl. 4.- subsidie uitgekeerd. Nu krijgt iedere vereniging € 350.- per jaar uitbetaald.

De eerste voorzitter de heer Jan Willems ontving van de  Boerenleenbank de eerste gift en wel fl. 100,-Ook kwam het eerste buurt- voetabtoernooi tot stand welk in de loop van twintig jaar uitgroeide tot 20 buurt- en vier dames elftallen. Later werd dit overgenomen door Voetbalclub Woezik.

Aangesloten waren destijds de Verkennersgroep, het Meisjesgilde, de Welpengroep, de Hobbyclub en de Junioren sportvereniging. De gedachte aan een maandelijkse dansavond kwam in 1965 tot stand. Nog steeds vindt iedere laatste zaterdag van de maand een dansavond met live muziek plaats. Het rikken vond toen ook al plaats en deze is er nog altijd iedere maandagavond. Ieder jaar is er tevens een rik marathon. Dauwtrappen was eveneens een geliefde bezigheid. En ook de jaarlijkse jeugdleiders-avond was zeer in trek.

Al in 1968 werd het Jeugdhuis voor het eerst verbouwd.

Het Jeugdhuis draait als Stichting Jeugdbelangen na 40 jaar nog steeds met vrijwilligers en zonder subsidies. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, beheerder en 10 leden.

Paschalismars

Op zondag 2 juni organiseert SJB de Paschalismars.